• 55


Tin tức & Sự kiện

Quốc hội thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi

( 03-03-2015 - 04:03 PM ) - Lượt xem: 1150

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 25/11/2014, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Luật gồm 6 chương, 82 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 25/11/2014, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Luật gồm 6 chương, 82 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

 

luat kd_bat_dong_san_sua_doi 
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế 
Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo giải trình dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

 

bieu quyet_luat_kinh_doanh_bds
Ngày (25/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi với số đại biểu tán thành hơn 80%.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi gồm 6 chương, 82 điều, điều chỉnh các hoạt động về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.
  
Các nội dung sửa đổi của Luật gồm: Điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (từ 6 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng/doanh nghiệp); Điều kiện của bất động sản được đưa vào kinh doanh; Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản; Điều kiện góp vốn vào dự án bất động sản; Thanh toán trong giao dịch bất động sản…
  
Như vậy, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có 6 chương và 82 điều, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 tới.

 

 Theo baodautu.vn